T-TECH INNOVATION & SOLUTION

WEB APPLICATION| MOBILE APPLICATION | WEBDESIGN

WEB APPLICATION

ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Web Application เพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูล

MOBILE APPLICATION

พัฒนา Mobile Application รองรับระบบ iOS และ Android จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เราช่วยวางแผน ออกแบบ และพัฒนาให้คุณได้

Internet of Things (IoT)

ระบบ IoT สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Sensor หรือ การสั่งการจากระยะไกลได้ ไม่ว่าจะเป็น Smart Home หรือ Smart Farm

ผลงานของเรา

Absolute Fish Farm

บริหารฟาร์มปลามืออาชีพ ร่วมกับศูนย์วิจัยและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ResRun POS

โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร ร่วมกับศูนย์วิจัยและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

GumPun

กำปั้นมวยไทยเป็นยิมมวยที่ทันสมัยที่สุด รับสอนมวยไทยในขอนแก่น

Alumni Mekonginstitute

Website GMS Mekonginstitute

อบรม

ติดต่อสอบถามลายละเอียด
โทร 061-635-9638

ติดต่อได้ทาง Line

Line 

ติดต่อเรา

ติดต่อ บริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 90/138 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000