เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  

เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับความพึงพอใจมากที่สุดจากการตัดสินใจให้บริการจากเราบริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพในการออกแบบและพัฒนาระบบ ที่จะทำให้คุณพึงพอใจในบริการของเราเราเชี่ยวชาญในด้านด้าน Web Application และ Mobile Application ระบบฐานข้อมูลออนไลน์และบริการโซลูชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต ได้แก่

  • ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์
  • วิเคราะห์และพัฒนาระบบ Web Application เพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูล
  • พัฒนา Mobile Application  ทั้ง iOS และ ​Android
  • พัฒนาระบบ IoT

บริษัท ที เทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด พร้อมที่จะช่วยปรึกษาช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ระบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน