หลักสูตร พัฒนา "Mobile Application ด้วย Ionic Framework"

 • ผู้เข้าอบรม

มีความรู้เบื้องต้นในเรื่อง HTML / Javascripts / CSS

จุดประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การทำงาน Ionic Framework 4
 • สามารถพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid Mobile เพื่อใช้งานได้ทั้ง IOS และAndroid
 • สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบ Rest API ได้

ค่าอบรม

 • บุคคลทั่วไป ค่าอบรม จาก 6,500 บาท ลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดเหลือ 4,500 บาท
 • นักเรียน นักศึกษา ลดเหลือ 2,500 บาท

รอบการอบรม

 • รอบ 13-14 กรกฎาคม . 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. สอบถามการอบรมได้ที่
   1. เบอร์ 0616359638
   2. Facebook : http://www.facebook.com/t-techinnovation
   3. Email : info@t-techsolution.com
   4.  
 1. ลงทะเบียน ที่ .  ลงทะเบียนที่นี่
   วิธีชำระเงินบัญชี นาย วันเฉลิม บุณยะกาญจน
   เลขที่บัญชี กสิกรไทย 466-2-27398-3
   เมื่อโอนเงินแล้ว ถ่ายรูป หรือ Scan ส่งเอกสารการโอนได้ที่ info@t-techsolution.com
สถานที่อบรม
Jump space ขอนแก่น

Course Outline

Day1 :

Getting Start
Creating the ionic application
Serving the first application
Project Structure
Ionic Serve
ionic Viewer
Ionic Components
Ionic list item
Menu
Slide
Card
Navigation
Basic Navigation
Navigation form the root component
Navigation form an Overlay Component
Pushing a view
Removing a View
Theming
Introduction
SASS

Workshop : : สร้าง Application run on ionicview & Simulator

Day2 :

Loader, Modals, Popovers
Loading
Modals
Popovers
Alert
Toasts
Gestures Event
Gestures
Events
Storage
Ionic SQLite Storage

Workshop : : MAP + Weather (API)

Day2 :

Ionic Native
Device Information
Camera
Http
In App browser
FlashLight
Deployment
Logo & Splash
Creating build for android & IOS

Workshop 3 :

Line@ t-tech innovation

Tel : 0616359638 email : info@t-techsolution.com