หลักสูตร พัฒนา "Smart Farm เทคโนโลยี 4.0 ด้วย IoT"

ผู้เข้าอบรม
 • จำนวนผู้สมัคร 20 ท่าน
 • เตรียมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook
จุดประสงค์
 • เพื่อเรียนรู้และพัฒนาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้
 • ให้เกิดแนวความคิดต่อยอดในการพัฒนา Smart Farm ได้
 • สามารถเก็บข้อมูลจาก Sensor ต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และดูรายงานได้
 • ติดต่อกับ Netpie เพื่อการรับส่งข้อมูลแบบ  Realtime
ค่าอบรม
 • ผู้เข้าอบรม ราคา 2,500 บาท
 • นักเรียนนักศึกษา 1,800 บาท
รอบการอบรม
 • 12-13 พฤษภาคม 2561
 • 2-3 มิถุนายน 2561
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 1. สอบถามการอบรมได้ที่
  1. เบอร์ 0616359638
  2. Facebook : http://www.facebook.com/t-techinnovation
  3. Email : info@t-techsolution.com

 2. ลงทะเบียน ที่ . ลงทะเบียน .  ==> https://goo.gl/forms/yo7DiwKCUu5VZJ1O2
  1. วิธีชำระเงินบัญชี นาย วันเฉลิม บุณยะกาญจน
  1. เลขที่บัญชี กสิกรไทย 466-2-27398-3
  1. เมื่อโอนเงินแล้ว ถ่ายรูป หรือ Scan ส่งเอกสารการโอนได้ที่ info@t-techsolution.com
สถานที่อบรม
Jump space ขอนแก่น

Course Outline

Day1 :

 • Introduction Smart farm 4.0
 • Hardware & Tools สำหรับการพัฒนา
 • การใช้งาน NodeMcu
 • การอ่านค่า ต่างๆ จาก Sensor
 • การเขียนแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับ NodeMCU เพื่อสั่งการควบคุม และแสดงผล

Day2 :

 • การเชื่อมต่อกับ Netpie เพื่อแสดง Report
 • การแจ้งเตือนผ่าน LINE . , Facebook
 • Work Shop