ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท อีสานเทคโนโลยี 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training)
การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่ คุณอุดมศักดิ์ โทร. 094-958-1668

เหมาะสำหรับ


1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

 

หัวข้อการอบรมโดยประมาณ

  • - ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี
  • - ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง
  • - ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง
  • - ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)
  • - ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน
  • - ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
  • - ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)
  • - ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย
  • - ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000
  • - ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

 

nara2

 

nara2